Lyfthjälpmedel

För att kunna gripa lasten på ett säkert sätt fordras bra verktyg. På vårt program finns lyfthandskar för liggande och stående plåtar för tjocklekar upp till 100 mm, lyftklämmor, saxlyftare, rörlyftare, fatlyftare och mycket mer. Begär prospekt!