Referenser

Byggnadsstyrelsen - Telfrar och traverser för statliga projekt.
Callerts Mattvätt - Telfrar, traverser.
Hasselfors Bruk - Datorstyrd traverskran för barkhantering.
Konfektyrfabriken AROMA - Kättingtelfrar.
Krabbeskär Mek Verkstad - Kättingtelfrar för inbyggnad i maskiner.
Varuhuset PUB - Telfrar, traverser.
SAPA - PC-styrda processtraverser, telfrar, traverser.
SCANIA - Specialanläggningar.
SJ - Traverser, telfrar.
SMEKAB AB - Kättingtelfrar.
Stockholms Hamn - Telfrar, traverser.
Svenska Närko - Travers.
SSAB - Telfar, traverser.
Svinninge Marina - Svängkran.
Trelleborg AB - Telfrar, traverser, svängkranar.
Vasamuseet - Specialtravers, 5 ton och lutande.